Obchodní podmínky a provozní řád internetových rezervací


Provozovna:
MaNe Gym
Havlíčkova 795, 537 01 Chrudim
info@manegym.cz
www.manegym.cz
Kontakt: +420 722 912 351

Provozní doba:
PO - PÁ 7:00 - 20:00 (dle rezervací)
NE 8:00 - 11:00, 17:00-19:00
SOBOTA zavřeno


Provozovatel:
Martin Němec
Strojařů 1223, 537 01 Chrudim
IČ: 05576105
info@manegym.cz,
+420 722 912 351

1. Internetové rezervace:

• Pro vytvoření online rezervací si zákazník vybere z dostupných termínů, bude vyzván k uhrazení částky, zde doporučujeme platit kartou pro rychlý převod, po připsání částky se váš termín automaticky potvrdí. Registrovaný zákazník bude mít možnost svoje rezervace prodlužovat na následující měsíc aby mu někdo jiný nezabral jeho termíny.
• Zákazníci jsou povinni zrušit svou rezervaci nejpozději 12 hodin před zahájením rezervace. Při nezrušené rezervaci v čas klient nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

1. Rezervaci je nutné uhradit do 3 dnů, pokud si děláte rezervaci na následující den je nutné použít při placení okamžitou platbu nebo platbu kartou.

2. Pokud rezervace nebude uhrazena, nebo nebude uhrazena v čas, zákazník nemá žádný právní nárok na rezervovanou místnost či termín.

3. Zrušení rezervace: SMS na číslo 722912351 ve tvaru : služba, den, čas, celé jméno. Uhrazenou částku vám do 3 dnů pošleme zpět na váš účet.

Všeobecný provozní řád


Návštěvníci MaNe Gymu jsou povinni:
1. Ukládat cennosti, jako je finanční hotovost, klenoty, hodinky, osobní doklady, platební a podobné karty, veškeré klíče vč. klíčů od automobilů, mobilní telefony, přenosné počítače, fotoaparáty a podobně, tak aby na ně měli nepřetržitý dohled. Za věci ponechané bez dozoru nebo cennosti uložené v šatních skříňkách nenese MaNe Gym odpovědnost.
2. Udržovat pořádek ve všech prostorech MaNe Gym
3. Nepoužívat sprchy v případě kožních chorob či plísně
4. Řídit se jednotlivými Provozními řády v zařízeních
5. Dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově
6. V případě zranění vyhledat první pomoc
7. Nesportovat pod vlivem alkoholu
8. Sportovat podle svých schopností a možností
9. Řídit se pravidly pro dané sportovní odvětví
10. Dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů instruktorů (cvičební sál, kruhové tréninky, jóga, tabata, trx apod.)

II. Posilovna/tělocvična (skupinové a soukromé lekce)


Návštěvník posilovny a tělocvičny je povinen používat čistou sportovní obuv
Návštěvníci posilovny jsou povinni:
• Z hygienických důvodů používat pod sebe ručník
• Používat cvičební stroje jen ke cvikům, pro které jsou určeny
• Vracet činky, kotouče a další pomůcky na místo k tomu určené
• Neohrožovat svým chováním další návštěvníky posilovny
• Nepřeceňovat své síly

Děti do 15ti let mají vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která je za dítě odpovědná.

III. Úklid


• Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu. Denně se provádí úklid na mokro s použitím teplé vody, saponátu a dezinfekčního prostředku, přičemž se omývají podlahy, pracovní stolky (SAVO). Na WC se provádí úklid běž nými čisticími a dezinfekčními prostředky (např. SAVO, BREF, Medium) - mísa, sedátko, kliky.
• Malování provozovny se provádí dle potřeby.
• Úklidové pomůcky jsou udržovány v čistotě, po použití se usuší. Pomůcky a prostředky pro hrubý úklid se ukládají odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch.
• Veškerý odpad z provozovny se odstraňuje průběžně.

IV. Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci vlastní zdravotní průkazy, jejichž kopie jsou uloženy v provozovně.

V. Lékárnička

V provozovně je umístěna lékárnička.

MGE5Y2M